Alba Aguete Cajiao

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina


Datos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A49
Teléfono: (+34) 986 81 20 76
Correo electrónico: alba.aguete@uvigo.gal


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: fonética e fonoloxía do galego, variación e cambio lingüístico, sociolingüística.

  • Membro do equipo de Folerpa (ILG).
  • Membro do equipo de traballo do proxecto de investigación A lingua da xente nova: Competencia, cambio lingüístico, actitudes e muda de lingua (ILG).
  • Membro do equipo de traballo do proxecto de investigación Contacto, cambio lingüístico e ideoloxía en contextos de minorización lingüística.

Publicacións destacadas

  • Aguete Cajiao, Alba; Fernández Rei, Elisa; Osorio Peláez, César (2016): “FOLERPA: A tool for building and conducting perceptual experiments”. Dialectologia VI, 245-275.
  • Aguete Cajiao, Alba (2015) “The role of gesture duration in the initial unstressed vowel shift in Galician: a first approximation”, Loquens 2 (2), 1-13.
  • Aguete Cajiao, Alba (2020) “Contacto de linguas e variedades na emerxencia de novos modelos de vocalismo galego”. En Dubert-García, Francisco; Vítor Míguez e Xulio Sousa (Eds.) Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 155-193.
  • Aguete Cajiao, Alba (2017) “Factores externos na variación do vocalismo galego. Estudo Perceptivo”. En Regueira, Xosé Luís e Elisa Fernández Rei (Eds.) Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 63-97.