Convocatoria de tres contratos para realizar traballos de toponimia e lexicografía na RAG

A Real Academia Galega convoca un concurso aberto para dous contratos de persoal técnico de toponimia e un de lexicografía, desde o 25 de marzo ao 31 de decembro de 2019, prorrogables por ata doce meses máis. As persoas contratadas colaborarán en tarefas de recolla, depuración e organización de datos, de xestión informática, elaboración e difusión de materiais relacionados co proxecto de toponimia da Real Academia Galega.

PRAZO: 15 de febreiro – 25 de febreiro de 2019.

Máis información en:

https://academia.gal/inicio/-/asset_publisher/m2gF/content/convocatoria-de-tres-contratos-para-realizar-traballos-de-toponimia-e-lexicografia