Cumieira Vol. 5 (2020)

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 5 – 2020

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-853-8

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


DISPONSE O VOLUME COMPLETO PARA DESCARGA DESEGUIDO:

CUMIEIRA. CADERNOS DE INVESTIGACIÓN DA NOVA FILOLOXÍA GALEGA Vol. 5 – 2020


DISPÓÑENSE TAMÉN AS SECCIÓNS QUE O INTEGRAN INDIVIDUALMENTE:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

· MANUEL NAVEIRA FUENTES. Rosalía entre as brétemas: o Simbolismo literario e Rosalía de Castro

· NEREA TORRES ABILLEIRA. A autotradución do galego ao castelán: análise lingüística contrastiva de Memorias de un niño campesino

· ANA FERNÁNDEZ BERROCAL. O elemento auto- como xerador de neoloxismos no galego actual

· ALEJANDRO SOLLA ALONSO. Estruturas sintáctico-semánticas do verbo votar en galego

· PATRICIA CID BLANCO. A dispoñibilidade léxica en estudantes da ESO da Terra de Caldelas: o centro de interese das profesións e oficios

AUTORAS E AUTORES DE CUMIEIRA, vol. 5 (2020)

NORMAS PARA O ENVÍO DE ORIXINAIS