Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 8 – 2023

 

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 8 – 2023

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-987-0

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos das novas investigadoras e investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR


ARTIGOS

Iria Domínguez Márquez: “O emprego do artigo co posesivo con nomes de parentesco no galego contemporáneo”, pp. 11-40.

Simon Moll: “Identidades, ideoloxías e actitudes lingüísticas dos neofalantes”, pp. 41-68.

Estefanía López Tanoira: “Monolingüismo en educación infantil: as linguas dos pais e o alumnado dun CEIP de Pontevedra”, pp. 69-104.

Lucia Salceda García: “A figura literaria da bruxa como ferramenta de análise dos roles de xénero nas aulas”, pp. 105-120.

RECENSIÓNS

Arantxa Luna Díaz: Rivas, Fabio (2023): A pintura debida. Vigo Edicións Xerais.

Helena Domínguez García: Luna, Aranzazu / Gonzalo Navaza (2022): Toponimia do Val de Fragoso 8. Valadares. Vigo: ANL / Universidade de Vigo.


AUTORÍAS DE CUMIEIRA VOL. 8 (2023)

NORMAS PARA O ENVÍO DE ORIXINAIS