2022-Cumieira das Letras 1

2022 – Cumieira das Letras 1

ÍNDICE / INDEX

Artigos / Articles


11-120 Poesía recuperada de Álvaro Cunqueiro / Álvaro Cunqueiro’s Recovered Poetry

Xosé-Henrique Costas e Manuel Forcadela (coa colaboración de Iago Castro Buerger)


121-130 Cunqueiro na literatura galega / Cunqueiro in Galician Literature

Xosé Luís Méndez Ferrín


131-139 Álvaro Cunqueiro, poeta de infinitas voces / Álvaro Cunqueiro, a Poet of Infinite Voices

Iago Castro Buerger


141-148 O mito na narrativa de Álvaro Cunqueiro / Myth in Álvaro Cunqueiro’s Prose Writing

Marta Mariño Mexuto


149-159 O xornalismo na obra e na vida de Álvaro Cunqueiro / Journalism in Álvaro Cunqueiro’s Work and Life

Miguel González Somovilla


161-168 O adxectivo cunqueiriano na narrativa galega / The Adjective cunqueiriano in Galician Prose Writing

Rexina Rodríguez Vega


169-178 Cunqueiro e a viaxe infinita –claves para un mapa de camiños– / Cunqueiro and the Infinite Journey –Keys for a Road Map

Armando Requeixo


179-192 Álvaro Cunqueiro e o misterio Mac Calvert / Álvaro Cunqueiro and the Mac Calvert Mystery

Xesús González Gómez


Notas / Notes

195-200 O Cunqueiro que me falou / The Cunqueiro who told me

César Morán


Recensións / Reviews

203-205 Xosé A. Fernández Salgado / Aquilino Alonso Núñez (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo

Patricia Arias Chachero


206-207 Camiño Noia Campos (2021): Catalogue of Galician Folktales. Helsinki: The Kalevala Society. FF Communications 322

Moncho Iglesias Míguez