Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 7 – 2022

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 7 – 2022

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-945-0

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos das novas investigadoras e investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

Lucía Salceda García: “O tratamento da muller coidadora nalgunhas obras da literatura galega”

María Pol López“Descrición e percepción do cambio en tempo aparente do uso da gheada en Lalín”

Andrea Gamallo Valladares: “Actitudes lingüísticas do alumnado de Vigo: diferenzas entre centros públicos e privados”

Uxía Esmeralda Casabianca Rodríguez: “A cortesía no ámbito da familia. Un estudo de cambio lingüístico”

Sol Vilas González: “A Xeración Xabarín e a normalización da lingua galega”

AUTORAS DE CUMIEIRA VOL. 7 (2022)

NORMAS PARA O ENVÍO DE ORIXINAIS