Cumieira Vol. 3 (2018)

Vol. 3                                                    ISBN: 978-84-8158-802-6

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.

Desde esta páxina pódese descargar o volume completo do ano 2018.

CUMIEIRA_CADERNOS DE INVESTIGACIÓN_Vol. 3_2018

Tamén se poden descargar cada unha das seccións por separado:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

ARTIGOS:

ESTELA SUÁREZ RECOUSO O conflito lingüístico un modelo de intervención nunha aula de 1º de bacharelato

PALOMA GARCÍA RODRÍGUEZ Supervivencia da mitoloxía clásica na obra poética de Álvaro Cunqueiro

ALEJANDRO MARTÍNEZ VICENTE A necesidade de análises contrastivas e a súa aplicación ó ensino do galego como lingua estranxeira en Croacia

GONZALO GARCÍA FORTES Aproximación ao estudo comparado da obra poética de Johán Carballeira

SARA MARTÍNEZ RIAL Os estudos dialectais sobre a fala do Morrazo

Autoría:

AUTORAS E AUTORES_CUMIEIRA_Vol. 3_2018

Normas de publicación

Normas para publicar en CUMIEIRA (descarga aquí)