Cumieira Vol. 3 (2018)

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 3 – 2018

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-802-6

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


DISPONSE O VOLUME COMPLETO PARA DESCARGA DESEGUIDO:

CUMIEIRA. CADERNOS DE INVESTIGACIÓN DA NOVA FILOLOXÍA GALEGA Vol. 3 – 2018


DISPÓÑENSE TAMÉN AS SECCIÓNS QUE O INTEGRAN INDIVIDUALMENTE:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

· ESTELA SUÁREZ RECOUSO. O conflito lingüístico: un modelo de intervención nunha aula de 1º de bacharelato

· PALOMA GARCÍA RODRÍGUEZ. Supervivencia da mitoloxía clásica na obra poética de Álvaro Cunqueiro

· ALEJANDRO MARTÍNEZ VICENTE. A necesidade de análises contrastivas e a súa aplicación ó ensino do galego como lingua estranxeira en Croacia

· GONZALO GARCÍA FORTES. Aproximación ao estudo comparado da obra poética de Johán Carballeira

· SARA MARTÍNEZ RIAL. Os estudos dialectais sobre a fala do Morrazo

AUTORAS E AUTORES DE CUMIEIRA, vol. 3 (2018)