Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.

O seu editor é Xosé Antonio Fernández Salgado (xsalgado@uvigo.es)

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega aparece recollida na base de datos DIALNET, no Catalogo Italiano dei Periodici ACNP (Università di Bologna) e en Linguistic Bibliography e Brillonline de BRILL. 

ÚLTIMO NÚMERO DE CUMIEIRA

 

VOL. 8 – 2023

 

NÚMEROS ANTERIORES

Cumieira Vol. 1 – 2016
Cumieira Vol. 2 – 2017
Cumieira Vol. 3 – 2018
Cumieira Vol. 4 – 2019
Cumieira Vol. 5 – 2020
Cumieira Vol. 6 – 2021