Cumieira Vol. 4 (2019)

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 4 – 2019

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-822-4

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


DISPONSE O VOLUME COMPLETO PARA DESCARGA DESEGUIDO:

CUMIEIRA. CADERNOS DE INVESTIGACIÓN DA NOVA FILOLOXÍA GALEGA Vol. 4 – 2019


DISPÓÑENSE TAMÉN AS SECCIÓNS QUE O INTEGRAN INDIVIDUALMENTE:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

· JAVIER BENAVIDES DA VILA. O tratamento das linguas na Educación Primaria dunha comunidade bilingüe. O caso galego

· LORENA PUGA AREAL. O teísmo en tres parroquias de Tui: situación e percepción entre os seus falantes

· MANUEL VILABOA CEBREIRO. A inestabilidade das consoantes oclusivas velares tras nasal na fala de Pazos de Borbén

· BRAIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. A técnica matchet-guise e o seu uso na Educación Primaria para detectar actitudes lingüísticas

· RAQUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ. Ver e mirar: unha aproximación ó discurso fotográfico en Galicia

· SONIA SOBRAL VÁZQUEZ. Tipoloxía oracional e pronomes persoais na tradución ó romanés d’Os outros feirantes. Estudo contrastivo

AUTORAS E AUTORES DE CUMIEIRA, vol. 4 (2019)