Cumieira Vol. 1 (2016)

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 1 – 2016

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-719-7

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


DISPONSE O VOLUME COMPLETO PARA DESCARGA DESEGUIDO:

CUMIEIRA. CADERNOS DE INVESTIGACIÓN DA NOVA FILOLOXÍA GALEGA Vol. 1 – 2016


DISPÓÑENSE TAMÉN AS SECCIÓNS QUE O INTEGRAN INDIVIDUALMENTE:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

· ANDREA EXPÓSITO LOUREIRO. O redobro do complemento indirecto en galego no verbo pedir

· CRISTINA JOVEN SIEIRA. As actitudes lingüísticas entre o alumnado de 4º da ESO de tres IES pontevedreses

· ANTÍA MONTEAGUDO ALONSO. Reflexións sobre a metodoloxía da Historia n’Os europeos en Abrantes

· REYES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Aproximación dialectal á fala de Entrimo

· ÁNGELA Mª CHANTRERO POCREIRO. A educación en valores a través da literatura

· ANDREA CASTELO VEIGA. Actualidade e vitalidade da lingua mirandesa

· LAURA PIÑEIRO PAIS. Os alomorfos do pronome átono de acusativo na fala de Cangas do Morrazo