Cumieira Vol. 1 (2016)

Vol. 1 – 2016                                    ISBN: 978-84-8158-719-7

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.

Desde esta páxina pódese descargar o volume completo do ano 2016.

CUMIEIRA_CADERNOS DE INVESTIGACIÓN_Vol. 1_2016

Tamén se poden descargar cada unha das seccións por separado:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

ARTIGOS:

ANDREA EXPÓSITO LOUREIRO_O redobro do complemento indirecto en galego no verbo pedir

CRISTINA JOVEN SIEIRA_As actitudes lingüísticas entre o alumnado de 4º da ESO de tres IES pontevedreses

ANTÍA MONTEAGUDO ALONSO _Reflexións sobre a metodoloxía da Historia n’Os europeos en Abrantes

REYES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ_Aproximación dialectal á fala de Entrimo

ÁNGELA Mª CHANTRERO POCEIRO_A educación en valores a través da literatura

ANDREA CASTELO VEIGA_Actualidade e vitalidade da lingua mirandesa

LAURA PIÑEIRO PAIS_Os alomorfos do pronome átono de acusativo na fala de Cangas do Morrazo

Normas de publicación

Normas para publicar en CUMIEIRA (descarga aquí)