Índice temático dos artigos de Cumieira

ARTE

· VÁZQUEZ VÁZQUEZ, RAQUEL. Ver e mirar: unha aproximación ó discurso fotográfico en Galicia (Vol. 4, 113-137)

DIALECTOLOXÍA

· CASTELO VEIGA, ANDREA. Actualidade e vitalidade da lingua mirandesa (Vol. 1, 145-164)

· GROBA BOUZA, FERNANDO. Aproximación xeolingüística ao léxico raiano galego-portugués a través mdo xénero documental (Vol.6, 97-123)

· PIÑEIRO PAIS, LAURA. Os alomorfos do pronome átono de acusativo na fala de Cangas do Morrazo (Vol. 1, 165-178)

· PUGA AREAL, LORENA. O teísmo en tres parroquias de Tui: situación e percepción entre os seus falantes (Vol. 4, 35-60)

· RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, REYES. Aproximación dialectal á fala de Entrimo (Vol. 1, 87-116)

· VILABOA CEBREIRO, MANUEL. A inestabilidade das consoantes oclusivas velares tras nasal na fala de Pazos de Borbén (Vol. 4, 61-86)

ENSINO DE LINGUAS

· CHANTRERO POCREIRO, ÁNGELA Mª. A educación en valores a través da literatura (Vol. 1, 117-143)

· MARTÍNEZ VICENTE, ALEJANDRO. A necesidade de análises contrastivas e a súa aplicación ó ensino do galego como lingua estranxeira en Croacia (Vol. 3, 63-93)

HISTORIOGRAFÍA

· MARTÍNEZ RIAL, SARA. Os estudos dialectais sobre a fala do Morrazo (Vol. 3, 119-143)

LÉXICO

· CASTELO VEIGA, ANDREA. O léxico galego-berciano na obra poética de Antonio Fernández Morales (1817-1896) (Vol. 2, 127-150)

· CID BLANCO, PATRICIA. A dispoñibilidade léxica en estudantes da ESO da Terra de Caldelas: o centro de interese das profesións e oficios (Vol. 5, 119-153)

· FERNÁNDEZ BERROCAL, ANA. O elemento auto- como xerador de neoloxismos no galego actual (Vol. 5, 65-90)

LINGÜÍSTICA DE CORPUS

· BRANDARIZ VARELA, SUSANA. Deseño e construción dun corpus paralelo etiquetado semanticamente para o galego (Vol. 2, 11-32)

LITERATURA

· ÁLVAREZ MOURE, DARÍO. Vangardas e futurismo no campo literario galego (Vol. 2, 33-63)

· BOUZAS ANTAS, NURIA. Aguasfuertes gallegas, unha mirada da paisaxe allea á construción cultural galega (Vol. 6, 75-95)

· GARCÍA FORTES, GONZALO. Aproximación ao estudo comparado da obra poética de Johán Carballeira (Vol. 3, 95-118)

· GARCÍA RODRÍGUEZ, PALOMA. Supervivencia da mitoloxía clásica na obra poética de Álvaro Cunqueiro (Vol. 3, 35-61)

· GONZÁLEZ ÁLVAREZ, ESTEFANÍA. O cuidar na cantiga de amor: unha obsesión (Vol. 2, 65-83)

· MONTEAGUDO ALONSO, ANTÍA. Reflexións sobre a metodoloxía da Historia n’Os europeos en Abrantes (Vol. 1, 67-86)

· NAVEIRA FUENTES, MANUEL. Rosalía entre as brétemas: o Simbolismo literario e Rosalía de Castro (Vol. 5, 11-33)

ONOMÁSTICA

· MOREIRAS VILLAMARÍN, ICÍA. Os resultados galegos do nome latino Caecilia (Vol. 2, 105-125)

· OTERO FONTÁN, ÁNGELA. Estudo lingüístico dos alcumes da parroquia de Darbo (Cangas do Morrazo) (Vol. 6, 37-73)

SINTAXE

· EXPÓSITO LOUREIRO, ANDREA. O redobro do complemento indirecto en galego no verbo pedir (Vol. 1, 11-36)

· MARTÍN PIÑERO, ANTONIO. Sobre a alternancia nas locucións preposicionais con base e respecto. Estudo contrastivo galego-español. (Vol. 6, 125-156)

· SOBRAL VÁZQUEZ, SONIA. Tipoloxía oracional e pronomes persoais na tradución ó romanés d’Os outros feirantes. Estudo contrastivo (Vol. 4, 139-165)

· SOLLA ALONSO, ALEJANDRO. Estruturas sintáctico-semánticas do verbo votar en galego (Vol. 5, 91-118)

SOCIOLINGÜÍSTICA

· BENAVIDES DA VILA, JAVIER. O tratamento das linguas na Educación Primaria dunha comunidade bilingüe. O caso galego (Vol. 4, 11-33)

· DÍAZ GUEDELLA, NURIA. A influencia do ensino no proceso de adquisición lingüística (Vol. 2, 85-104)

· JOVEN SIEIRA, CRISTINA. As actitudes lingüísticas entre o alumnado de 4º da ESO de tres IES pontevedreses (Vol. 1, 37-65)

· RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, BRAIS. A técnica matchet-guise e o seu uso na Educación Primaria para detectar actitudes lingüísticas (Vol. 4, 87-112)

· SUÁREZ RECOUSO, ESTELA. O conflito lingüístico: un modelo de intervención nunha aula de 1º de bacharelato (Vol. 3, 11-33)

TRADUCIÓN

· TORRES ABILLEIRA, NEREA. A autotradución do galego ao castelán: análise lingüística contrastiva de Memorias de un niño campesino (Vol. 5, 35-64)