Profesorado

Ana Acuña Trabazo

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Aquilino S. Alonso Núñez

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade| Secretario do departamento


Anxo Angueira Viturro

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


Xosé Bieito Arias Freixedo

Filoloxía Galega e Portuguesa| Profesor titular da universidade


Burghard Baltrusch

Filoloxía Portuguesa| Profesor titular da universidade


Xosé Henrique Costas González

Filoloxía Galega | Catedrático da universidade| Director do departamento


Fernando Dacosta Pérez

Filoloxía Galega | Profesor asociado


Manuel Santiago Fernández Álvarez
(Manuel Forcadela)

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


Benigno Fernández Salgado

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


Xosé Antonio Fernández Salgado

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


Xosé María Gómez Clemente

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


María Mercedes González Vázquez

Filoloxía Galega | Profesora axudante doutora


Ana María Iglesias Álvarez

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Francisco José Ledo Lemos

Filoloxía Latina| Profesor contratado doutor


Gonzalo Navaza Blanco

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


Verónica Pousada Pardo

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina de substitución


Elvira Riveiro Tobío

Filoloxía Galega| Profesora contratada de substitución


Alexandre Rodríguez Guerra

Filoloxía Galega| Profesor titular da universidade


Xosé Soto Andión

Filoloxía Galega | Profesor titular da universidade


Carlos Manuel Teixeira Nogueira

Filoloxía Portuguesa | Lector de idioma estranxeiro