Profesorado

Ana Acuña Trabazo

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Alba Aguete Cajiao

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina de substitución


Aquilino S. Alonso Núñez

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Anxo Angueira Viturro

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Xosé Bieito Arias Freixedo

Filoloxía Galega e Portuguesa| Profesor titular de universidade


Burghard Baltrusch

Filoloxía Portuguesa| Profesor titular de universidade


María Teresa Bermúdez Montes

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Andrea Castelo Veiga

Filoloxía Galega | Profesora predoutoral da Xunta


Xosé Henrique Costas González

Filoloxía Galega | Catedrático de universidade


André da Silva Bernardo

Filoloxía Portuguesa | Lector de idioma estranxeiro


Fernando Dacosta Pérez

Filoloxía Galega | Profesor asociado


Manuel Santiago Fernández Álvarez
(Manuel Forcadela)

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Benigno Fernández Salgado

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Xosé Antonio Fernández Salgado

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Xosé María Gómez Clemente

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Andrea González Pereira

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina de substitución


María Mercedes González Vázquez

Filoloxía Galega | Profesora axudante doutora


Ana María Iglesias Álvarez

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Francisco José Ledo Lemos

Filoloxía Latina| Profesor contratado doutor


Antía Monteagudo Alonso

Filoloxía Galega | Profesora contratada predoutoral FPU


Gonzalo Navaza Blanco

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


María do Camiño Noia Campos

Filoloxía Galega| Catedrática de universidade emérita


Alexandre Rodríguez Guerra

Filoloxía Galega| Profesor titular de universidade


Amparo Solla González

Filoloxía Galega| Profesora titular de escola universitaria


Xosé Soto Andión

Filoloxía Galega | Profesor titular de universidade