Anxo Angueira Viturro

Filoloxía Galega | Profesor titular de universidade

anxo

Datos de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas s/n   E-36310 Vigo
Despacho: A30| Teléfono: 986812075
Enderezo electrónico:
angueira@uvigo.es | anxoangueira@gmail.com

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación
Liñas principais: Historia da Literatura no Rexurdimento, Literatura de vangarda e contemporánea.
Investigador do grupo GAELT da Universidade de Vigo

Publicacións máis destacadas
A espiral no espello. Bretaña, Esmeraldina e o sistema literario galego. Vigo: Xerais, 2010.
Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Vigo: Xerais, 2013. [Estudo introdutorio, edición crítica, notas e comentarios].
Das copras de Sarmiento aos cantares de Rosalía de Castro. Cara a unha nova periodización do Rexurdimento. Berlin: Frank & Time, 2013.
«Unha primeira edición de “Cantares gallegos” con fotografía, autógrafo e carta de Rosalía», en A Trabe de Ouro 95, 33-46 (2013).

Outras publicacións
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=594493

Creación literaria
http://webh03.webs.uvigo.es/anxo-angueira-viturro/