Anxo Angueira Viturro

1.  PROSA
Bágoas de facer illas. Vigo: Xerais. 1997.
Pensa Nao. Vigo: Xerais. 1999.
A morte de A. Vigo: Xerais. 2003.
Iria. Vigo: Xerais. 2012.

2.  POESÍA
Val de Ramirás. Ferrol: Sociedad de Cultura Valle Inclán. 1989.
O valo de Manselle. Vigo: Xerais. 1996.
Libro da Vertixe. Lugo: Deputación de Lugo. 1997.
Fóra do sagrado. Vigo: Xerais. 2007.
x. Espazo para un signo. Vigo: Xerais. 2005.

3.  OBRAS COLECTIVAS
Unha liña no ceo (58 narradores galegos 1979- 1996). Vigo: Xerais. 1996.
Materia prima: relatos contemporáneos. Vigo: Xerais. 2002.
A Curros. A Coruña: eDixital. 2002.
Lagoeira. A Coruña: eDixital. 2002.
Narradio. 56 historias no ar.Vigo: Xerais. 2003.
Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra. Vigo: Xerais. 2003.
Xuro que nunca volverei pasar fame: poesía escarlata. Ourense: Difusora de letras, artes e ideas.
2003.
Bernardino Graña. Homenaxe no 75 aniversario. Vigo: Xerais. 2007.
Volverlles a palabra. Homenaxe aos represaliados do franquismo. A Coruña: eDixital. 2008.
En defensa do Poleiro. A voz dos escritores galegos en Celanova. Noia: Toxosoutos. 2010.

4.  PREMIOS
Accésit Premio Esquío por Val de Ramirás, en 1988.
Gañador do certame Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla con O mar e o río do regreso, en 1992.
Accésit do premio Camiño de Santiago con O valo de Manselle, en 1994. Premio Café Dublín con Bágoas
de facer illas, en 1996.
Premio Xosé María Díaz Castro por Libro da Vertixe, en 1997.
Premio Xerais de novela por Pensa nao, en 1999.

2 thoughts on “Anxo Angueira Viturro

Comments are closed.