Cumieira Vol. 6 (2021)

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega Vol. 6 – 2021

Xosé A. Fernández Salgado (ed.)

ISBN: 978-84-8158-911-5

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega.


DISPONSE O VOLUME COMPLETO PARA DESCARGA DESEGUIDO:

CUMIEIRA. CADERNOS DE INVESTIGACIÓN DA NOVA FILOLOXÍA GALEGA Vol. 6 – 2021


DISPÓÑENSE TAMÉN AS SECCIÓNS QUE O INTEGRAN INDIVIDUALMENTE:

CRÉDITOS

ÍNDICE

LIMIAR

AUTORAS E AUTORES DE CUMIEIRA, vol. 6 (2021)

NORMAS PARA O ENVÍO DE ORIXINAIS