Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega

Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos investigadores no ámbito da Filoloxía Galega. Pódese… Máis informaciónCumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega

Compartir: Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Manuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

1.  POESÍA Ferida acústica de río. Vigo: Xerais. 1982. O regreso das ninfas. Vigo: Pero Meogo. 1985. O varredor en outono. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. 1988. Nausícaa. Edición do autor. 1992. Profecía. Lugo: Sons Galiza Libros. 1993. Morte… Máis informaciónManuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Compartir: Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Ana María Iglesias Álvarez

Escolma de publicacións: “Os estudios empíricos sobre a situación sociolingüística do galego”, Cadernos de Lingua 19, 1º semestre 1999, 5-42. “O poder explicativo e predictivo das actitudes lingüísticas”, Verba 26, 1999, 273-307. “Consecuencias sociolingüísticas dos movementos migratorios internos en Galicia:… Máis informaciónAna María Iglesias Álvarez

Compartir: Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

María do Camiño Noia Campos

Sobre literatura escrita por mulleres  Néveda de Francisca Herrera Garrido (Introdución, notas, preparación ortográfica del texto e vocabulario), Vigo: Xerais de Galicia, l98l. Segunda edición, corrixida e ampliada, 1990. «Elementos literarios femininos na poesía de Rosalía Castro» Actas do Congreso Internacional… Máis informaciónMaría do Camiño Noia Campos

Compartir: Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone