Cumieira Vol. 3 (2018)

Vol. 3                                                    ISBN: 978-84-8158-802-6 Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos dos novos… Máis informaciónCumieira Vol. 3 (2018)

Cumieira Vol. 2 (2017)

Vol. 2 – 2017                                   ISBN: 978-84-8158-757-9 Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación de carácter anual, editada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo dar a coñecer traballos… Máis informaciónCumieira Vol. 2 (2017)

Manuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

1.  POESÍA Ferida acústica de río. Vigo: Xerais. 1982. O regreso das ninfas. Vigo: Pero Meogo. 1985. O varredor en outono. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. 1988. Nausícaa. Edición do autor. 1992. Profecía. Lugo: Sons Galiza Libros. 1993. Morte… Máis informaciónManuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Ana María Iglesias Álvarez

Escolma de publicacións: “Os estudios empíricos sobre a situación sociolingüística do galego”, Cadernos de Lingua 19, 1º semestre 1999, 5-42. “O poder explicativo e predictivo das actitudes lingüísticas”, Verba 26, 1999, 273-307. “Consecuencias sociolingüísticas dos movementos migratorios internos en Galicia:… Máis informaciónAna María Iglesias Álvarez

María do Camiño Noia Campos

Sobre literatura escrita por mulleres  Néveda de Francisca Herrera Garrido (Introdución, notas, preparación ortográfica del texto e vocabulario), Vigo: Xerais de Galicia, l98l. Segunda edición, corrixida e ampliada, 1990. «Elementos literarios femininos na poesía de Rosalía Castro» Actas do Congreso Internacional… Máis informaciónMaría do Camiño Noia Campos