Burghard Baltrusch

Traducións literarias e ensaísticas:

Fernando Pessoa / Álvaro de Campos: Wahrheit und Aspirin, tradução pt > de por Burghard Baltrusch e Tobias Eisermann, Hamburg: CTL-Presse 1998, 1º prémio Walter Tiemann 1998, <Online>.

“Antón Reixa: «Bibliographie für Tagore»”, tradución gl > de por Burghard Baltrusch e Silvia Montero Küpper; en Silvia Montero Küpper: “A traducción da lírica vangardista – teoría e práctica a partir dun poema de Antón Reixa vertido ó alemán II”, Anovadores de Nós, Anosadores de Vós, ed. por Alberto Álvarez Lugris y Anxo Fernández Ocampo, Vigo: Universidade de Vigo 1999. <Online>

“Adília Lopes”, tradução pt > es de 4 poemas de Adília Lopes, en Zurgai. Poetas por su pueblo, diciembre 2004, 109-111, ISSN 0214-7653. <Online>.

“«O cometido da tradución» de Walter Benjamin”, tradución de > gl por Burghard Baltrusch, Silvia Montero Küpper e Xoán Manuel Garrido Vilariño, en Viceversa: revista galega de tradución, Vigo: ATG – Universidade de Vigo 2007, ISSN 1135-8920, Nº 13, 79-103. <Online>.

“Meinem Kinde”, tradución gl > de por Burghard Baltrusch de “A un meu fillo” de Xosé Luís Méndez Ferrín, en a un HOME noso – homenaxe a Xosé Luís Méndez Ferrín, Vigo: Universidade de Vigo 2008, ISBN: 978-84-8158-396-1. <Online>.

“Suso de Toro: «Eine kurze Geschichte des Welttheaters»”, tradución gl > de por Burghard Baltrusch e Silvia Montero Küpper, en Thomas Bodenmüller, Thomas M. Scheerer e Axel Schönberger (eds.): Romane in Spanien 1975-2000, vol. 2, Frankfurt: Valentia 2009, 224-227.

“6 letzte Gedichte von Lois Pereiro“, tradución gl > de por Burghard Baltrusch de 6 poemas de Lois Pereiro, en Que lle podo ofrecer a quen me intente? Monográfico Lois Pereiro, ed. por Anxo Angueira e Teresa Bermúdez, Vigo: Xerais 2011, 112-123.

Lupe Gómez: Deine Finger in meinem Slip voll Regelblut, tradución gl > de por Burghard Baltrusch de Os teus dedos na miña braga con regra de Lupe Gómez (1999); en Burghard Baltrusch (ed.): Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións, Berlín: Frank & Timme 2013, 245-301.

“Sanfte Winde, sanfte Winde, Winde”, tradución gl > de por Burghard Baltrusch de Rosalía de Castro: “Ariños, airiños, aires”, 2013. <Online>