Manuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

1.  POESÍA

Ferida acústica de río. Vigo: Xerais. 1982.
O regreso das ninfas. Vigo: Pero Meogo. 1985.
O varredor en outono. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. 1988.
Nausícaa. Edición do autor. 1992.
Profecía. Lugo: Sons Galiza Libros. 1993.
Morte do fadista. A Coruña: Espiral Maior. 2000.
Refutación da musa. A Coruña: Espiral Maior. 2001./ A Coruña: eDixital. 2002.
Lámpada e medusa. O Ferrol: Colección Esquío. 2002.
Refutar la musa/ Refutación da musa. Edición Bilingüe. Barcelona: Lumen. 2002.
Música de cinza. Vigo: Galaxia. 2008.
Xardín queimado. Edición dixital do autor. 2012.
Sales do ano doce. Edición dixital do autor. 2013.
Nunca se sabe. Edición dixital do autor. 2014.

2.  PROSA

Relato policial. Vigo: Promocións Culturais Galegas. 1989.
Paisaxe con muller e barco. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 1990.
Sangue sobre a neve. Vilaboa: Edicións do Cumio. 1990.
Barato, barato. Vigo: Edicións de Cumio. 1991.
Contos interruptus. Santiago de Compostela: Diario 16 de Galicia. 1992.
Fóra de xogo. Vigo: Edicións do Cumio. 1993.
A equipaxe do azar. Santiago de Compostela: Pentalfa. 1994.
Anxélica. Vigo: Nigra. 1994.
A armada invencible. Vigo: Edicións do Cumio. 1996.
Narradio. 56 historias no ar. Vigo: Xerais. 2003.

3.  OBRAS COLECTIVAS

II Festival da Poesía do Condado. Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1982.
III Festival da Poesía no Condado. Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1983.
V Festival de Poesía no Condado.Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1985.
IV Festival da Poesía do Condado. Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1984.
VII Festival de Poesía no Condado.Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1987.
VIII Festival de Poesía no Condado.Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1988.
XI Festival de Poesía no Condado.Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1991.
XII Festival de Poesía no Condado.Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1992.
XIII Festival de Poesía no Condado.Salvaterra do Miño: Sociedade Cultural do Condado. 1993.
Unha liña no ceo (58 narradores galegos 1979- 1996). Vigo: Xerais. 1996.
Novo do trinque. Santiago de Compostela: Bloque Nacionalista Galego. 1997.
Poetas e narradores nas súas voces (Vol. I). Santiago de Compostela: Consello daCultura Galega-
Arquivo Sonoro de Galicia. 2000.
Alma de Beiramar. Vigo: Asociación de Escritores en Lingua Galega- Promocións Culturais Galegas. 2002.
Antoloxía consultada da poesía galega. 1976- 2000. Lugo: TrisTram. 2003.
Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina. Santiago de Compostela: Fundación Araguaney. 2003.
Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra. Vigo: Xerais. 2003.

4.  LITERATURA INFANTIL

A procura do falso Grial. Vigo: Galaxia. 2006.

5.  TRADUCIÓNS AO GALEGO

Despois de Magritte (trad. ao galego de After Magritte de Tom Stoppard). Vigo: Teatro Keizán. 1993.
Ancho mar de Argazo (trad. ao galego de Wide Sargasso Sea de Jean Rhys).Vigo: Xerais. 2007.

6.  EDICIÓNS

Eduardo Pondal. Poesía, edición crítica, prologada e anotada. Vigo: Xerais. 1989.
Guía de lectura de A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Vigo: Edicións do Cumio. 1991.
Manual e escolma da Nova Narrativa Galega. Santiago: Sotelo Blanco. 1993.
Poesía de posguerra: antoloxía. A Coruña: AS-PG. A Nosa Terra. 1997.
Aires da miña terra, de Manuel Curros Enríquez. Vigo: Galaxia. 2001.

7.  PREMIOS

Premio Celso Emilio Ferreiro do Concello de Vigo no 1981, por Ferida acústica de río.
Premio Leliadoura de Poesía no 1987, por O varredor en outono. Premio García Barros no 1989, por
Paisaxe con muller e barco.
VIII Premio Espiral Maior de Poesía no 1999, por Morte do fadista.
Premio Aula de Poesía de Barcelona no 2000, por Refutación da musa.
Premio da Crítica de poesía galega no 2001, por Refutación da musa.
Premio Esquío de poesía no 2001, por Lámpada e medusa.
Premio Ramón Piñeiro de Ensaio no 2005, por Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e
Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra.
Premio de ensaio da AELG no 2007, por Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón
Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra.
Premio da Crítica Galicia de Ensaio e Pensamento no 2010, por A mecánica da maxia.

1 thought on “Manuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Comments are closed.