Manuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Filoloxía Galega | Profesor Titular de Universidade


manuel_forcaelaDatos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A32
Teléfono: (+34) 986 81 23 53 | Fax: 986 81 23 80
Correo electrónico: mffft@uvigo.es | manuelforcadela@gmail.com
BIDI | BLOG | Academia | @ManuelForcadela


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: literatura galega contemporánea, teoría literaria, ficción e ideoloxía.

Publicacións destacadas

  • A poesía de Eduardo Pondal, 2005, Edicións do Cumio
  • Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra, 2005, Centro Ramón Piñeiro.
  • A mecánica da maxia: ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro, 2009, Galaxia.
  • Sete leccións de poesía, 2009: Espiral Maior.
  • Dama saudade e o cabaleiro da sombra . As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na Literatura Galega Contemporánea, 2012, Frank @Timme, Berlín.

+info