Manuel-Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Filoloxía Galega | Profesor titular de universidade

manuel_forcaelaDatos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A32
Teléfono: (+34 986812353) | Fax: 986812380
Enderezo electrónico: (1) mffft@uvigo.es; (2)manuelforcadela@gmail.com
Webs: https://uvigo.academia.edu/ManuelForcadela
oximnasiodeacademo.wordpress.com
@ManuelForcadela en Twitter

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación
Liñas principais: Literatura galega contemporánea. Teoría literaria. Ficción e ideoloxía.
Investigador do grupo GAELT (Grupo de Análise e Estudo da Literatura e da Tradutoloxía) da
Universidade de Vigo.
Publicacións máis destacadas
A poesía de Eduardo Pondal, 2005, Edicións do Cumio
Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra, 2005, Centro Ramón Piñeiro.
A mecánica da maxia: ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro, 2009, Galaxia.
Sete leccións de poesía, 2009: Espiral Maior.
Dama saudade e o cabaleiro da sombra . As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na Literatura Galega Contemporánea, 2012, Frank @Timme, Berlín.

Outras publicacións
http://webh03.webs.uvigo.es/manuel-santiago-fernandez-alvarez-manuel-forcadela/
http://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Forcadela
https://uvigo.academia.edu/ManuelForcadela

Creación literaria
http://webh03.webs.uvigo.es/manuel-santiago-fernandez-alvarez-manuel-forcadela-2/