Manuel-Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Filoloxía Galega | Profesor titular de universidade

manuel_forcaelaDatos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A32
Teléfono: (+34 986812353) | Fax: 986812380
Enderezo electrónico: (1) mffft@uvigo.es; (2)manuelforcadela@gmail.com
Webs: https://uvigo.academia.edu/ManuelForcadela
oximnasiodeacademo.wordpress.com
@ManuelForcadela en Twitter

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación

Liñas principais: Literatura galega contemporánea. Teoría literaria. Ficción e ideoloxía.

Investigador do grupo GAELT (Grupo de Análise e Estudo da Literatura e da Tradutoloxía) da
Universidade de Vigo.

Publicacións máis destacadas

A poesía de Eduardo Pondal, 2005, Edicións do Cumio
Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra, 2005, Centro Ramón Piñeiro.

A mecánica da maxia: ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro, 2009, Galaxia.

Sete leccións de poesía, 2009: Espiral Maior.
Dama saudade e o cabaleiro da sombra . As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na Literatura Galega Contemporánea, 2012, Frank @Timme, Berlín.

Outras publicacións

Estudos

Wikipedia

Academia

Creación literaria

Creación literaria