Xosé Antonio Fernández Salgado

XOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SALGADO

Escolma de estudos:

(En publicación): “Linguistic Historiography”, en E. GONZÁLEZ SEOANE / X. SOUSA FERNANDEZ (eds.) Manual of Galician Linguistics. Berlin: De Gruyter.

(En publicación): “O ‘Vocabulario de nombres y verbos gallegos’ (1864) de F. Mirás no contexto da lexicografía galega do século XIX”, en Mª D. SÁNCHEZ PALOMINO (ed.), Lexicografía iberrorománica (2 vols.), Madrid: Arco Libros.

2017: Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas. Edición e estudo dun novo texto en galego do século XVIII. Santiago de Compostela: Laiovento.

2016: “Significado e función dos antropónimos en Majina, a primeira novela galega”, Revista  Galega de  Filoloxía, 17: 53-75.

2016: Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega, vol. 1 (Editor). Vigo: Departamento de Filoloxía Galega e Latina.

2015: “Motivos, forma e estrutura sintáctica dos refráns compilados por Marcial Valladares”, en A. ALONSO et al. (eds), Homenaxe ó Profesor Sánchez Ferraces, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade.

2015: “La información fónica en la lexicografía gallega moderna”, en Mª J. DOMÍNGUEZ / X. GÓMEZ GUINOVART / C. VALCARCEL RIBEIRO (eds.): Lexicografía de las lenguas románicas II. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlín: De Gruyter, 191-210.

2014: “Oralidade e lingua popular na construción dun rexistro literario en Cantares gallegos”, en R. ÁLVAREZ et al. (Coords.), Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega, 157-180. Online

2012: “Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica”, en B. ARIAS / X.M. GOMÉZ / G. DURÁN (eds.), Sementar para os que veñan : homenaxe a Camiño Noia . Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 359-381.

2011: Majina ou a filla espúrea. Marcial Valladares. Santiago de Compostela: Ed. Sotelo Blanco.

2009: “Sobre o réxime de informar en galego”. Estudos de lingüística galega, 1, 209-223.

2005: Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego. Pontevedra: Servizo de Publicacións da Deputación Provincial.

2005: “O idioma galego en tempos da II República: as Normas pra unificazón do idioma (1933)”, en X. C. DOMÍNGUEZ ALBERTE (ed.), Actas do II Congreso Manuel Luís Acuña, Xunta de Galicia / Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 97-114.

2004: “O Diccionario Gallego-Castellano (1884) de Marcial Valladares”. Verba, 31,361-397.

2004: “A interferencia do castelán no léxico galego: o castelanismo como recurso eufemístico”, en R. ÁLVAREZ et al. (eds.), A lingua galega: Historia e Actualidade, vol. I. Santiago: Consello da Cultura Galega  / Instituto da Lingua Galega, 501-507.

2004: “A obra gramatical de Marcial Valladares”. Cadernos de lingua, 26, 47-98.

2004: “As citas de autor no Diccionario de Marcial Valladares”, en R. ÁLVAREZ e A. SANTAMARINA (eds.), (Dis)cursos da escrita. Estudos  de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 237-258.

2003: “Francisco Mirás e a primeira gramática galega”, en M. A. ESPARZA et al. (eds.): Estudios de Historiografía Lingüística Española. SHEL 2001. Hamburg: Helmut Burke Verlag, 139-152.

2003: Poesía. Marcial Valladares . Vigo: Xerais

1993: Nivel Soleira da lingua galega. Consello de Europa / Xunta de Galicia, 1993.

1992: “Actos de reformulación conversacional: a corrección”. Cadernos de Lingua 6,  65-77.

1991: Diccionario de Dúbidas da Lingua Galega. Vigo.

1 thought on “Xosé Antonio Fernández Salgado

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *