Xosé Antonio Fernández Salgado

Filoloxía Galega | Profesor Titular de Universidade


Datos de contacto 
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A46
Teléfono: (+34) 986 81 22 79 | Fax: 986 81 23 80
Correo electrónico: xsalgado@uvigo.es
BIDI | AcademiaDialnet | Google Scholar | ORCID | ResearchgateWOS


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: gramática galega, historiografía da lingua galega, edición de textos, lexicografía galega.

 • Investigador do Grupo TALG da Universidade de Vigo
 • Investigador no proxecto Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL). Ferramenta para a análise da competencia escrita en lingua galega. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ref. PGC2018-096069-B-I00

Publicacións destacadas

 • 2017: Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas. Edición e estudo dun novo texto en galego do século XVIII. Santiago de Compostela: Laiovento.
 • 2015: “La información fónica en la lexicografía gallega moderna”, en Mª J. DOMÍNGUEZ / X. GÓMEZ GUINOVART / C. VALCARCEL RIBEIRO (eds.): Lexicografía de las lenguas románicas II. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlín: De Gruyter, 191-210.
 • 2011: Majina ou a filla espúrea. Marcial Valladares. Santiago de Compostela: Ed. Sotelo Blanco.
 • 2009: “Sobre o réxime de informar en galego”. Estudos de lingüística galega, 1, 209-223.
 • 2005: Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego. Pontevedra: Servizo de Publicacións da Deputación Provincial.
 • 1993: Nivel Soleira da lingua galega. Consello de Europa / Xunta de Galicia, 1993.

+Publicacións

 • (En publicación): “Linguistic Historiography”, en E. GONZÁLEZ SEOANE / X. SOUSA FERNANDEZ (eds.) Manual of Galician Linguistics. Berlin: De Gruyter.
 • (En publicación): “O ‘Vocabulario de nombres y verbos gallegos’ (1864) de F. Mirás no contexto da lexicografía galega do século XIX”, en Mª D. SÁNCHEZ PALOMINO (ed.), Lexicografía iberrorománica (2 vols.), Madrid: Arco Libros.
 • 2020: Recensión do libro: Alonso Montero, Xesús (2018): Alfredo de la Iglesia. O intelectual, o educador e o autor do primeiro manual de literatura galega para escolares de Instituto. A Coruña: Real Academia Galega / Deputación de Pontevedra, 2018, 225 pp., publicada en Hesperia, Vol. 23 Nº 2 (2020): Volumen XXIII-2.
 • 2020 (Ed.): Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega. Vol. 5. Vigo: Departamento de Filoloxía Galega e Latina / Universidade de Vigo.
 • 2020: A escrita en galego no século XVIII: as décimas contra Zernadas”, en R. ÁLVAREZ / E. X. GONZÁLEZ SEOANE (eds.), Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 357-380
 • 2019 (Ed.): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.
 • 2019: Antón Palacio, filólogo de vocación e estilo”, en X. A. FERNÁNDEZ SALGADO / A. ALONSO NÚÑEZ (Eds.), Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 17-19.
 • 2019 (Ed.): Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega. Vol. 4. Vigo: Departamento de Filoloxía Galega e Latina / Universidade de Vigo.
 • 2018: “A proposta ortográfica de Saco Arce no contexto do Rexurdimento”, Boletín da Real Academia Galega, 378, 385-405.
 • 2018 (Ed.): Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega. Vol. 3. Vigo: Departamento de Filoloxía Galega e Latina / Universidade de Vigo.
 • 2018: “Bibliografía completa (1842-2018) de Marcial Valladares”, en A. ACUÑA / A. IGLESIAS / X.H. COSTAS (Eds.), Homenaxe ao Profesor Ramón Gutiérrez. Vigo: Universidade, 59-84.
 • 2018: “Dámaso Alonso e a lingüística galega a partir da súa correspondencia (1943-1946) con Ramón Otero Pedrayo”, Revista de Filología Románica 35, 239-261.
 • 2017 (Ed.): Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega. Vol. 2 (Editor). Vigo: Departamento de Filoloxía Galega e Latina / Universidade de Vigo.
 • 2016: “Significado e función dos antropónimos en Majina, a primeira novela galega”, Revista Galega de Filoloxía, 17, 53-75.
 • 2016 (Ed.): Cumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega. Vol. 1. Vigo: Departamento de Filoloxía Galega e Latina / Universidade de Vigo.
 • 2015: “Motivos, forma e estrutura sintáctica dos refráns compilados por Marcial Valladares”, en A. ALONSO et al. (eds.), Homenaxe ó Profesor Sánchez Ferraces, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade.
 • 2014: “Oralidade e lingua popular na construción dun rexistro literario en Cantares gallegos”, en R. ÁLVAREZ et al. (Coords.), Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega, 157-180. Online
 • 2012: “Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica”, en B. ARIAS / X.M. GOMÉZ / G. DURÁN (eds.), Sementar para os que veñan: homenaxe a Camiño Noia. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 359-381.
 • 2012: Recensión do libro: Alonso Montero, Xesús (2011), Aníbal Otero. Lingüística e política en España na Guerra Civil e no franquismo. Vigo: Xerais, publicada en Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, nº XV-I (2012), 123-127.
 • 2005: “O idioma galego en tempos da II República: as Normas pra unificazón do idioma (1933)”, en X. C. DOMÍNGUEZ ALBERTE (ed.), Actas do II Congreso Manuel Luís Acuña, Xunta de Galicia / Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, 97-114.
 • 2004: “O Diccionario Gallego-Castellano (1884) de Marcial Valladares”. Verba, 31,361-397.
 • 2004: “A interferencia do castelán no léxico galego: o castelanismo como recurso eufemístico”, en R. ÁLVAREZ et al. (eds.), A lingua galega: Historia e Actualidade, vol. I. Santiago: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 501-507.
 • 2004: “A obra gramatical de Marcial Valladares”. Cadernos de lingua, 26, 47-98.
 • 2004: “As citas de autor no Diccionario de Marcial Valladares”, en R. ÁLVAREZ e A. SANTAMARINA (eds.), (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 237-258.
 • 2003: “Francisco Mirás e a primeira gramática galega”, en M. A. ESPARZA et al. (eds.): Estudios de Historiografía Lingüística Española. SHEL 2001. Hamburg: Helmut Burke Verlag, 139-152.
 • 2003: Poesía. Marcial Valladares. Vigo: Xerais
 • 1993: Nivel Soleira da lingua galega. Consello de Europa / Xunta de Galicia, 1993.
 • 1992: “Actos de reformulación conversacional: a corrección”. Cadernos de Lingua 6, 65-77.
 • 1991: Diccionario de Dúbidas da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *