Ana María Iglesias Álvarez

Escolma de publicacións: “Os estudios empíricos sobre a situación sociolingüística do galego”, Cadernos de Lingua 19, 1º semestre 1999, 5-42. “O poder explicativo e predictivo das actitudes lingüísticas”, Verba 26, 1999, 273-307. “Consecuencias sociolingüísticas dos movementos migratorios internos en Galicia:… Máis informaciónAna María Iglesias Álvarez

María do Camiño Noia Campos

Sobre literatura escrita por mulleres  Néveda de Francisca Herrera Garrido (Introdución, notas, preparación ortográfica del texto e vocabulario), Vigo: Xerais de Galicia, l98l. Segunda edición, corrixida e ampliada, 1990. «Elementos literarios femininos na poesía de Rosalía Castro» Actas do Congreso Internacional… Máis informaciónMaría do Camiño Noia Campos