Alexandre Rodríguez Guerra

Outras publicacións

– Epistolario galego de Miguel de Unamuno. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000.

– Miguel de Unamuno e a lingua galega. Santa Comba: Tresctres Editores, 2002.

– Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica (coed.). Vigo: Universidade, 2003.

– “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval”, Verba 31, 2004, pp. 151-186.

– “As grafías no Cancioneiro da Ajuda” [con X. Varela], en A. I. Boullón (ed.): Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: ILG/CCG, 2007, pp. 473-556.

– “A xerarquía da animación do latín ó galego e ó portugués”, en J. M. Carrasco, Mª J. Fernández e Mª L. Trindade (eds.): Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera. Cáceres: Universidade de Estremadura, vol. II, 2000, pp. 845-863.

– “Os esquemas causais en galego medieval”, en X. L. Regueira e A. Veiga (eds.): Da gramática ó diccionario. Estudios de lingüística galega. Santiago de Compostela: Universidade, 2001, pp. 225-247.

– “Conxuncións e locucións conxuntivas temporais en galego medieval”, Verba 28, 2001, pp. 207-258.

– “Parámetros (co)implicados na ordenación de constituíntes oracionais en latín”, en G. Mª Rio-Torto, O. Mª Figueiredo e F. Silva (coords.): Estudos em Homenagem ao professor Doutor Mário Vilela. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. I, 2005, pp. 51-70.

– “Achegamento á sintaxe dos falares mañego, lagarteiro e valverdeiro: o nivel frástico”, en R. Álvarez, F. Fernández Rei e A. Santamarina (eds.): Actas do I Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade. Santiago de Compostela: ILG/Consello da Cultura Galega, vol. IV, 2006, pp. 393-414.

– “A oración en galego medieval (AOGM): O banco de datos sintácticos medievais do ILG”, Cadernos de Lingua 30/31, 2008-2009, pp. 123-150.

– “Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal”, Revista Galega de Filoloxía 14, 2013, pp. 161-199.

– “Los neologismos de la prensa en gallego e italiano”, en Mª J. Domínguez, X. Gómez Guinovart e C. Valcárcel (eds.): Lexicografía de las lenguas románicas. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlin/München/Boston: De Gruyter, vol. II, 2015, pp. 385-409.

– “Usos grafemáticos nas correccións marxinais primitivas do Cancioneiro da Ajuda: as grafías vocálicas”, en R. Mariño e X. Varela (eds.): Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais. Santiago de Compostela: Universidade. Anexo 73 de Verba, 2015, pp. 193-225.

– “As abreviaturas no Cancioneiro da Ajuda: tipos, valores e distribución” [con M. Arbor e X. Varela], Revista Galega de Filoloxía 15, 2014, pp. 11-51.

– “Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement”, Open Linguistics 2, 2016, pp. 528-556. https:// www.degruyter.com/downloadpdf/j/opli.2016.2.issue-1/opli-2016-0028/opli-2016-0028.xml

– “Os neoloxismos semánticos da prensa en galego, castelán e catalán”, en M. Sánchez Ibáñez, N. Maroto, J. Torres del Rey, G. de Sterck, D. Linder e J. García Palacios (eds.): La renovación léxica en las lenguas románicas: proyectos y perspectivas. Murcia: Editum, 2017, pp. 229-246.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *