Burghard Baltrusch

Escolma de estudos:

Bewußtsein und Erzählungen der Moderne im Werk Fernando Pessoas. Frankfurt / Bern / New York: Peter Lang 1997.

Kritisches Lexikon der Romanischen Gegenwartsliteraturen. 5 vols. Cooed. con W.-D. Lange et al. Tübingen: Gunter Narr 1999.

“A «auto-mecânica fetichista dos conceitos». Uma comparação filosófico-estética entre Carl Einstein e Fernando Pessoa”, en Erwin Koller et.al. (ed.):  Portugal – Alemanha – Brasil. Actas do VI Encontro Luso-Alemão, Braga: Universidade do Minho 2003, 147-168.

“O anxo da tradución: Sobre a teoría da tradución crítica de Walter Benjamin”, Viceversa – Revista Galega de Tradución, 13, 2007, 105-133.

“Traduciendo entre la entropía y la subversión: la obra postmoderna de Adília Lopes”, Iberoromania, 65, 2008, 1-17.

“Elementos para uma Crítica de Tradução e Paratradução – Teoria e Prática no Caso das Traduções Culturais Modernistas”, TradTerm: Revista Interdepartamental de Tradução e Terminologia, São Paulo: Universidade de São Paulo, 14, 2008, 15-50.

“Galiza e a Lusofonía – unha tradución entre a miraxe e utopía”, Galicia 21, Issue A, 2009, 1-16.

“Translation as Aesthetic Resistance: Paratranslating Walter Benjamin”, Cosmos and History. The Journal of Natural and Social Philosophy, nº 2, 2010, 113-129.
Soldando Sal. Galician Studies in Translation & Paratranslation. Coed. con G. Pérez Durán. München: Martin Meidenbauer / Peter Lang 2010.

“The Postmodern Avantgarde in Post-1975 Galician Literature: Rompente, Antón Reixa and Suso de Toro”, en Kirsty Hooper & Manuel Puga Moruxa (eds.): Contemporary Galician Cultural Studies: Between the Local and the Global, New York: Modern Language Association (MLA) 2011, 544-588.

“Anarquia e Heteronímia: O Banqueiro Anarquista de Fernando Pessoa revisitado”, Revista de Estudos Literários, 1, “Os Estudos Literários em Portugal no Século XX”, Centro de Literatura Portuguesa, Universidade de Coimbra, 251-282.

“Mito Feminino e a Imagologia Masculina: A Representação da Mulher em Memorial do Convento de José Saramago”, Luso-Brazilian Review, 49:2, 2012, 207-231.
Non-Lyric Discourses in Contemporary Poetry. Coed. con I. Lourido. München: Martin Meidenbauer / Peter Lang 2012.

Lupe Gómez : libre e estranxeira. Estudos e traducións. Berlin: Frank & Timme 2013.

“O que transforma o mundo é a necessidade e não a utopia”. Estudos sobre utopia e ficção em José Saramago. Berlin: Frank & Timme 2014.

Estes e outros estudos poden ser descargados na íntegra en https://uvigo.academia.edu/BurghardBaltrusch.