María do Camiño Noia Campos

Sobre literatura escrita por mulleres  Néveda de Francisca Herrera Garrido (Introdución, notas, preparación ortográfica del texto e vocabulario), Vigo: Xerais de Galicia, l98l. Segunda edición, corrixida e ampliada, 1990. «Elementos literarios femininos na poesía de Rosalía Castro» Actas do Congreso Internacional… Máis informaciónMaría do Camiño Noia Campos