Ana María Iglesias Álvarez

Escolma de publicacións:

“Os estudios empíricos sobre a situación sociolingüística do galego”, Cadernos de Lingua 19, 1º semestre 1999, 5-42.

“O poder explicativo e predictivo das actitudes lingüísticas”, Verba 26, 1999, 273-307.

“Consecuencias sociolingüísticas dos movementos migratorios internos en Galicia: o caso de Vigo”, Cadernos de Lingua 22, 2º semestre 2000, 39-70.

Actitudes e ideoloxías lingüísticas a través do discurso. A situación en distintas comunidades de España, Santiago de Compostela: Servicio de publicacións e intercambio científico. Universidade de Santiago de Compostela, 2002.

“Bilingüismo: algunas tendencias de uso y actitudes,  Actas del IV Congreso de Lingüística General, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2002, 1469-1480.

“Language as a diacritical in terms of cultural and resistance identities in Galicia”, Estudios de Sociolingüística, 3 (2), 4 (1), 2002-2003, 255 – 287.

“Diferentes políticas lingüísticas en España: su visión a través de los hablantes”, Actes del 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003, 166-186.

“Relocalización, identidades e linguas periféricas: o caso galego”, en Bringas López, Ana e Belén Martín Lucas (2003), Nacionalismo e globalización: lingua, cultura e identidade, Servizo de publicacións da Universidade de Vigo, 2003, 117-132.

“Os preconceptos lingüísticos segundo a idade”, Lingua e idade. III Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña: Servizo de Normalización Lingüística. Servizo de Publicacións. Universidade da Coruña, 2007, 165-182.

Linguas cruzadas (unidade didáctica), Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia, 2009.

 

 

1 thought on “Ana María Iglesias Álvarez

Comments are closed.