Ana María Iglesias Álvarez

Filoloxía Galega | Lingua e culturas lusófonas | Profesora Doutora contratada

anaDatos de contacto
Facultade de Ciencias da Educación
R / Doutor Temes, s/n. 32004, Ourense.
Despacho: 2.B.12. Teléfono: (+34) 988387146
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Campus universitario As Lagoas, s/n. 32004, Ourense.
Despacho: E/5-1. Teléfono: (+34) 988368755
Enderezo electrónico: anaiglesias@uvigo.es, anaiglesias7c@gmail.com

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación

Liñas principais: Sociolingüística, didáctica de linguas.

Grupo de investigación:

Publicacións máis destacadas

“‘Eu falo castrapo’ – Actitudes dos adolescentes ante a mestura de linguas en Galicia (estudo piloto)”, Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013, 169-189.

“Cheering the national team in a regional language?: linguistic groups and ethnocultural identity in Spain”, Linguistic Identities, Language Shift and Language Policy in Europe, Leuven – Paris – Walpole: Peeters, 2009, 89-110.

“A pervivencia de ideoloxías e prácticas monolingües en sociedades bilingües: o caso galego”, Bilingualism and Education: From the Family to the School, Muenchen: LINCOM EUROPA, 2005, 377-390.

Falar galego: “no veo por qué”. Aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia, Vigo: Xerais, 2003.

“A observación como método de investigación empírica en Lingüística”, Verba, 29, 2002, 329-350

Outras publicacións

Estudos