Aquilino S. Alonso Núñez

Datos de contacto:
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Despacho: 119
Teléfono: (+34) 986 80 17 93
Fax: 986812380
Enderezo electrónico: aalonso@uvigo.es

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación

Liñas principais: Morfoloxía galega, Dialectoloxía galega, Gramática galega, Fonoloxía galega, Literatura galega contemporánea,

Publicacións máis destacadas

“La metafonía nominal en un habla gallega”. Neuphilologische Mitteilungen, no prelo [2014].

“El vocalismo tónico y los principales fenómenos que lo afectan en un habla gallega del sureste de la provincia de Ourense (España)”. Zeitschrift für Romanische Philologie 130, 3, 2014, 725-753.

Diferenzas e converxencias dialectais dentro do concello de Castrelo do Val”. Estudos de Lingüística Galega 5, 2013, 5-25.

“El bloque central de Fernández Rei y el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense, España)”. Quaderni di Semantica XXXIII, 1, 2012, 155-182.

Devecer e a súa etimoloxía“. Estudos de Lingüística Galega 2, 2010, 193-204.

Algunhas consideracións sobre a posición do adxectivo nunha fala galega“. Madrygal 14, 2011, 25-31.

Outras publicacións

Estudos