Fernando Dacosta Pérez

Filoloxía Galega | Profesor asociado


Datos de contacto
Facultade de Educación e Traballo Social
Campus de Ourense, Pavillón Nº2, 2º andar
32004 Ourense
Despacho: 25
Teléfono: (+34) 988 38 71 78
Correo electrónico: fernando.dacosta.perez@uvigo.gal
BLOG


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: Teatro Universitario galego.