Ana Acuña Trabazo

Filoloxía Galega | Profesora contratada doutora


Ana AcuñaDatos de contacto
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Despacho: 124
Teléfono: (+34) 986 80 17 93
Fax: 986812380
Enderezo electrónico: ganime@uvigo.es
Dialnet | AELG


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: literatura popular, literatura galega contemporánea.

 • Investigadora do grupo GAELT (FG3) da Universidade de Vigo.
 • Investigadora do proxecto “poesiagalega.org“. Constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural. 09SEC022204PR, coordinado polo Dr. Arturo Casas (USC).
 • Investigadora do proxecto “Ex-sistere. A mobilidade  das mulleres na literatura galega e irlandesa contemporánea” (FFI2012-35872), coordinado pola Dra. Manuela Palacios (USC).
 • Investigadora do proxecto “Eco-ficcións. Discursos emerxentes sobre muller e natureza en Galicia e Irlanda”. Código FEM2015-66937-P (MINECO/FEDER) Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad e Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Coordinado pola Dra. Manuela Palacios (USC)

Publicacións destacadas

 • [Con José Luis Garrosa Gude] “Lírica oral en galicia: concepto, clasificación, transformación y fosilización” en BLO vol. extr. Nº 1, 2017, pp. 145-155.
 • [Con Mª Xesús Nogueira] “Corpos, territorios e resistencias. Os traballos das mulleres nas literaturas galega e irlandesa”. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 50, 1º semestre, 2017
 • [Con M. Cuevas, F. Fariña, A. Alonso, R. Rodríguez, Mª J. Vázquez] Reformulando. Unidad didáctica. Santiago de Compostela: Andavira, 2016, 95 pp.
 • [Con O. Rodríguez] Pontevedra. Laranxeiras e limoeiros. Galaxia/Concello de Pontevedra, 2015, 135 pp.
 • Dicionario Xosé María Álvarez Blázquez (3C3 Editores, 2008).
 • Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada, de Xosé Filgueira Valverde (Museo de Pontevedra, 2008) con Xesús Alonso Montero.
 • Pontevedra literaria. Antoloxía de textos en homenaxe á Boa Vila. (Concello de Pontevedra/Fundación CaixaGalicia, 2009), xunto con Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torre e Xosé Abilleira Sanmartín.
 • Poesía completa, de Lois Pereiro (Xerais, 2011).
 • Conciencia política e literatura galega en Madrid (1950-2000) (Xerais, 2014).