Ana Acuña Trabazo

Filoloxía Galega | Profesora doutora contratada

Ana AcuñaDatos de contacto
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
Despacho: 124
Teléfono: (+34) 986 80 17 93
Fax: 986812380
Enderezo electrónico: ganime@uvigo.es

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación
Liñas principais: Literatura popular; literatura galega contemporánea.
Investigadora do grupo GAELT (FG3) da Universidade de Vigo.
Investigadora dos proxectos

  • poesiagalega.org“. Constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural. 09SEC022204PR, coordinado polo Dr. Arturo Casas (USC).
  • “Ex-sistere. A mobilidade  das mulleres na literatura galega e irlandesa contemporánea” (FFI2012-35872), coordinado pola Dra. Manuela Palacios (USC).
  • Eco-ficcións. Discursos emerxentes sobre muller e natureza en Galicia e Irlanda”. Código FEM2015-66937-P (MINECO/FEDER) Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad e Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Coordinado pola Dra. Manuela Palacios (USC)

Publicacións máis destacadas
Dicionario Xosé María Álvarez Blázquez (3C3 Editores, 2008).
Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada, de Xosé Filgueira Valverde (Museo de Pontevedra, 2008) con Xesús Alonso Montero.
Pontevedra literaria. Antoloxía de textos en homenaxe á Boa Vila. (Concello de Pontevedra/Fundación CaixaGalicia, 2009), xunto con Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torre e Xosé Abilleira Sanmartín.
Poesía completa, de Lois Pereiro (Xerais, 2011).
Conciencia política e literatura galega en Madrid (1950-2000) (Xerais, 2014).

[Con O. Rodríguez] Pontevedra. Laranxeiras e limoeiros. Galaxia/Concello de Pontevedra, 2015, 135 pp.

[Con M. Cuevas, F. Fariña, A. Alonso, R. Rodríguez, Mª J. Vázquez] Reformulando. Unidad didáctica. Santiago de Compostela: Andavira, 2016, 95 pp.

[Con Mª Xesús Nogueira] “Corpos, territorios e resistencias. Os traballos das mulleres nas literaturas galega e irlandesa”. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 50, 1º semestre, 2017

[Con José Luis Garrosa Gude] “Lírica oral en galicia: concepto, clasificación, transformación y fosilización” en BLO vol. extr. Nº 1, 2017, pp. 145-155.

Outras publicacións
Para ver máis publicacións, consúltese: dialnet.unirioja.es  e aelg.org.