Profesorado

Ana Acuña Trabazo

Filoloxía Galega| Axudante Profesora contratada doutora


Alba Aguete Cajiao

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina


Aquilino S. Alonso Núñez

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Anxo Angueira Viturro

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Xosé Bieito Arias Freixedo

Filoloxía Galega e Portuguesa| Profesor Titular de Universidade


Burghard Baltrusch

Filoloxía Portuguesa| Profesor Titular de Universidade


María Teresa Bermúdez Montes

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Andrea Castelo Veiga

Filoloxía Galega | Profesora predoutoral Xunta


Xosé Henrique Costas González

Filoloxía Galega | Catedrático de Universidade


André da Silva Bernardo

Lector de idioma estranxeiro


Fernando Dacosta Pérez

Filoloxía Galega | Profesor asociado


Manuel Santiago Fernández Álvarez
(Manuel Forcadela)

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Benigno Fernández Salgado

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Xosé Antonio Fernández Salgado

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Xosé María Gómez Clemente

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Débora González Martínez

Profesora contratada interina


Andrea González Pereira

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina


María Mercedes González Vázquez

Externo Profesora axudante doutora


Ana María Iglesias Álvarez

Filoloxía Galega| Profesora contratada doutora


Francisco José Ledo Lemos

Filoloxía Latina| Profesor contratado doutor


Antía Monteagudo Alonso

Filoloxía Galega | Profesora contratada predoutoral


Gonzalo Navaza Blanco

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


María do Camiño Noia Campos

Filoloxía Galega| Catedrática de Universidade | Profesora emérita


Alexandre Rodríguez Guerra

Filoloxía Galega| Profesor Titular de Universidade


Amparo Solla González

Filoloxía Galega| Profesora TEU


Xosé Soto Andión

Filoloxía Galega | Axudante Profesor Titular de Universidade