Último número

2023 – Cumieira das Letras 2

ÍNDICE / INDEX

Artigos / Articles


7-38 Un tradutor na súa casa. Teoría e praxe tradutora de Darío Xohán Cabana / A translator at home. Darío Xohán Cabana’s translation theory and practice

Alexandra Cabana Outeiro


39-61 Comentario dun poema de Xohán Cabana / Commentary on a poem by Darío Xohán Cabana

Manuel Forcadela


63-82 Darío Xohán Cabana e a literatura infantil / Darío Xohán Cabana and children’s literature

Pilar Sampedro Martínez


83-97 De Camelot a Saor: as relacións transtextuais da materia de Bretaña en Galván en Saor, de Darío Xohán Cabana / From Camelotr to Saor: transtextual relations with the Matter of Brittain in Darío Xohán Cabana’s Galván en Saor

María del Pilar Pitaluga García


99-113 Cabalgadas e voos de Darío Xohán Cabana / Cavalcades and flights of Darío Xohán Cabana

Anxo Angueira


115-151 Motivos da tradición oral na obra poética de Darío Xohán Cabana / Motives of the oral tradition in poetic work of Darío Xohán Cabana

Xoán Ramiro Cuba Rodríguez e Xosé Miranda Ruiz


153-172 Textos e datos para achegármonos á prehistoria do poeta Darío Xohán Cabana / Texts and data to get closer to the prehistory of the poet Darío Xohán Caban

Xesús Alonso Montero


173-180 Darío Xohán Cabana, un dos nosos medievalistas / Darío Xohán Cabana, one of our medievalist

Xosé Miguel Andrade Cernadas


181-187 Unha faceta ben coñecida de Darío Xohán Cabana. O comprometido e culto autor de encrucillados / A well-known facet of Darío Xohán Cabana. The commited and cultured crossword puzzle author

Patricia Arias Chachero


Notas / Notes

191-192 Darío Xohán Cabana en Castrelos / Darío Xohán Cabana in Castrelos

Xosé María Álvarez Cáccamo


193-201 Historia da literatura e construción nacional. Algunhas achegas de Darío Xohán Cabana / History of literature and national construction. Some contributions from Darío Xohán Cabana

Alberte Valverde


Recensións / Reviews

205-210 Ana Acuña Trabazo / Xosé Henrique Costas González / Rexina Rodríguez Vega (2022): Caer abrindo círculos pechados. Homenaxe á profesora Amparo Solla. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo

Camiño Noia Campos


211-213 María Mercedes González Vázquez (2023): Da indireccionalidade á retranca. Análise das características lingüísticas asociadas á imaxe estereotipada do falante galego. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo

Ana Fernández Berrocal


215-217 Manuela Palacios (2023): Us & Them: Women Writers’ Discourses on Foreignness

Mario Regueira