Amparo Solla González

Filoloxía Galega | Profesora TEU

Datos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas s/n
E-36310 Vigo
Despacho: 31-A
Teléfono: 8112076
Fax: 986812380
Correo electrónico: asolla@uvigo.es

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación

Liñas principais:

Literatura de muller na prensa galega (1920-1936)

O labor xornalístico de Otero Pedrayo en El Pueblo Gallego

Membro do grupo de investigación: LIGA (Lingua e Literatura galegas)

Publicacións máis destacadas

«Cunqueiro, unha biografía», Boletín Galego de Literatura (Monografía nº 1)1992.

«Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedra», Boletín Galego de Literatura, nº 7. 1992.

«O relato ‘O Gafo’, primeira colaboración de Otero Pedrayo en El Pueblo Gallego de Vigo», Boletín Galego de Literatura, nº 19 (1998).

“María Tydeska, poeta descoñecida no Faro de Vigo”, Sementar para os que veñan (Homenaxe a Camiño Noia), Vigo:  Servizo de publicacións da Universidade de Vigo 2012, 3005-320.

“Os pañales de luar, un conto recuperado de Otero Pedrayo”, Cinguidos por unha arela común (homenaxe a Alonso Montero), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.