Amparo Solla González

Filoloxía Galega | Profesora TEU


Datos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
E-36310 Vigo
Despacho: 31-A
Teléfono: (+34) 986 81 20 76 | Fax: 986 81 23 80
Correo electrónico: asolla@uvigo.es
BIDI


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: literatura de muller na prensa galega (1920-1936, o labor xornalístico de Otero Pedrayo en El Pueblo Gallego.

Membro do grupo de investigación LIGA (Lingua e Literatura Galegas) da Universidade de Vigo.

Publicacións destacadas

  • «Cunqueiro, unha biografía», Boletín Galego de Literatura (Monografía nº 1)1992.
  • «Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedra», Boletín Galego de Literatura, nº 7. 1992.
  • «O relato ‘O Gafo’, primeira colaboración de Otero Pedrayo en El Pueblo Gallego de Vigo», Boletín Galego de Literatura, nº 19 (1998).
  • “María Tydeska, poeta descoñecida no Faro de Vigo”, Sementar para os que veñan (Homenaxe a Camiño Noia), Vigo:  Servizo de publicacións da Universidade de Vigo 2012, 3005-320.
  • “Os pañales de luar, un conto recuperado de Otero Pedrayo”, Cinguidos por unha arela común (homenaxe a Alonso Montero), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.