Andrea González Pereira

Filoloxía Galega | Profesora contratada interina


Datos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A 49
Teléfono: (+34) 986 818 758| Fax: 986 812 380
Correo electrónico: andreagonzalezp@uvigo.es


DOCENCIA

Publicacións destacadas

  • González Pereira, A. e Mera Covas, R. (2019): Arcos e a lingua galega. Estudo sociolingüístico sobre a situación da lingua galega na parroquia de Arcos (Ponteareas). Ponteareas: Asociación Casa Cultural de Arcos. Acción incluída no Plan Estratéxico de Arcos 2020. Edición Subvencionada por: Deputación de Pontevedra.
  • González Pereira, A. e Mera Covas, R. (2018): Os nomes de Arcos. Inventario e estudo da toponimia e microtoponimia de San Breixo de Arcos (Ponteareas). Ponteareas: Asociación Casa Cultural de Arcos. Acción incluída no Plan Estratéxico de Arcos 2020. Edición Subvencionada por: Deputación de Pontevedra.
  • González Pereira, A. (2018): «Valoración do can por parte dos galegos. Análise das expresións figuradas galegas que retratan este animal», en Díaz Ferro, M. et al. (eds.): Novas perspectivas na lingüística aplicada, 53-64. Lugo: Axac. ISBN: 978-84-92658-62-6
  • González Pereira, A. (2018): «A caracterización do lobo a través das expresións figuradas galegas que o teñen como referente», en Acuña Trabazo, A., Costas Gónzalez, X.H. e Iglesias Álvarez, A.: Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo, 129-141. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. ISBN: 978-84-8158-807-1
  • González Pereira, A. (2016): «Expresiones figuradas construidas con raposo/-a, zorro/-a y sus variantes. Estudio contrastivo entre el gallego y el castellano», en Pablo Ruano San Segundo, Guadalupe Nieto Caballero y Elena Fernández de Molina Ortés (coords.): Nuevos enfoques en investigación lingüística, 143-160. Cáceres: Universidad de Extremadura. ISBN: 978-84-7723-987-1.
  • GÓMEZ CLEMENTE, X. M.; X. GÓMEZ GUINOVART; A. GONZÁLEZ PEREIRA; V. TABOADA LORENZO e A. LÓPEZ FERNÁNDEZ (2015): Vocabulaire panlatin du développement durable / Vocabulario panlatino de desenvolvemento sustentable. Québec (Canada). ISBN 978-2-550-72192-5.
  • GÓMEZ CLEMENTE, X. M.; X. GÓMEZ GUINOVART; A. GONZÁLEZ PEREIRA e V. TABOADA LORENZO (2014): Lexique panlatin sur les biocarburants / Léxico panlatino dos biocarburantes. (2014). Québec (Canada). (ISBN 978-1-100-54705-3).
  • González Pereira, A. (2013-2014): «Os procesos de animalización en expresións figuradas galegas», Viceversa, 19-20, pp. 235-279. (ISSN: 1135-8920-19-20).
  • GÓMEZ CLEMENTE, X. M.; X. GÓMEZ GUINOVART; A. GONZÁLEZ PEREIRA e V. TABOADA LORENZO (2013) «Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego» (2013), Estudos de lingüística galega, 5, pp. 5-20. (ISSN 1889-2566). Publicación conxunta.
  • GÓMEZ CLEMENTE, X. M.; X. GÓMEZ GUINOVART; A. GONZÁLEZ PEREIRA e V. TABOADA LORENZO (2011): «Galnet: WordNet 3.0 do galego» (2013), Linguamática, vol.3, núm. 1. (ISSN: 1647−0818). Publicación conxunta.