Convocatoria lista de agarda e profesorado asociado para galego na UVigo

A Universidade de Vigo convoca dúas prazas de profesorado para o vindeiro curso académico 2019/2020.

Resolución Reitoral do 11 de xuño de 2019, pola que se convoca o concurso público para a elaboración de listas de substitución de persoal docente interino no curso académico 2019/2020.

Información sobre a lista de agarda de galego: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/330  (prazo de presentación de solicitudes do 18 de xuño ata o 1 de xullo de 2019, ámbolos dous incluídos).

Información sobre a convocatoria de para a praza do profesorado asociado no Campus  de Ourense:  https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/331