Día das Letras Galegas

Dende a Fundación Rosalía de Castro conmemorarase o Día das Letras Galegas e a figura de Francisco Fernández del Riego, membro fundador do Padroado Rosalía de Castro, a través da celebración de dous actos: a presentación do número 7 da revista Follas novas, monográfico dedicado a Murguía polo seu centenario, e o Concerto das Letras con Iván Vilela e Pablo Castaño, no que presentarán Matriz.