Xosé Antonio Fernández Salgado sobre a materia Fundamentos Gramaticais do Galego

Xose Antonio Fernández Salgado será o voso profesor de Fundamentos Gramaticais do Galego e do Español.

Posted by Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios on Luns, 8 de Xuño de 2015