Participacións en proxectos de investigación en curso

Burghard Baltrusch: “A poesía actual no espazo público. Intervención, transferencia e performatividade”, entidade que financia: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-33589), duración: 2012-2015, cantidade da subvención: 20.000,- Euros, número de investigadoras/es participantes: 9. Xosé Henrique Costas González: “Língua e História… Máis informaciónParticipacións en proxectos de investigación en curso