ProTexta para descargar

Protexta 3ProTexta, o suplemento bimensual de libros de Tempos Novos pode ser descargado a partir de agora en https://suplementoprotexta.wordpress.com/.

ProTexta é coordinado por Manuel Forcadela (Consello editorial: Camiño Noia, Anxo Angueira, Rexina R. Vega).

PROTEXTA_Nº5_SEGUNDA QUENDA Descarga do número completo.

Sumario (descarga individualizada de artigos e reseñas):

5.01 Agustín Fernández Paz. Entrevista por Montse Dopico.

5.02 Expansión no Bou Eva. Por María Lado.

5.03 A espiñal urdime das palabras. Por Teresa Seara.

5.04 A enunciación da carne. Por Rosa Enríquez.

5.05 O Cunqueiro que non cesa. Por Iago Castro Buerger.

5.06 A bruxa María Soliño. Por Marta Resille.

5.07 Je me souviens. Por Rexina Vega.

5.08 Aceptanto o desafío do cabaleiro verde. Por Jorge Figueroa Dorrego.

5.09 Feminismo de rúa. Por Olga Castro.