Simposio “Estudos literarios e campo cultural galego”

2 e 3 de setembro de 2015, segunda circular, ampliación do prazo de envío de propostas

Logo das solicitudes recibidas no sentido de ampliar o período para o envío de propostas, a Comisión organizadora decidiu establecer un novo prazo con límite no día 30 de maio.

Os investigadores e as investigadoras poden enviar propostas de comunicacións vinculadas ás seguintes liñas:

  1. Diglosia e texto30 anos despois
  2. A reconceptualización do campo / sistema literario nas literaturas periféricas
  3. Nación (e ficción) e ideoloxía
  4. Lecturas da identidade e da alteridade
  5. Relacións interliterarias, tradución e espazo cultural transnacional
  6. Autonomía do campo e autonomía dos axentes: o caso galego 1950-2015
  7. Cara a unha historia do campo literario e dos campos culturais galegos
  8. Estudos literarios, estudos na cultura e Ciencias sociais
  9. Referentes teóricos e diálogos heurístico-metodolóxicos abertos na investigación de Antón Figueroa

O Simposio Estudos literarios e campo cultural galego configúrase como un foro académico de encontro e debate arredor dos estudos literarios galegos desde o pensamento de Antón Figueroa. Celebrarase na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela os días 2 e 3 de setembro de 2015.

Información actualizada en seleccgal.wordpress.com.

Admisión de comunicacións

O Simposio contempla un proceso de avaliación dupla por pares anónimos previo á aceptación do traballo remitido. Un texto completo ou suficientemente avanzado das propostas, dun máximo de 5.000 palabras, deberá ser remitido ao enderezo simposio.campo.cultural2015@gmail.com con data límite de 30 de maio.

Con data límite de 15 de xuño a Comisión organizadora do Simposio comunicará a aceptación, a non aceptación ou as suxestións de modificación do traballo. Unha vez recibida a aceptación da comunicación, a persoa participante deberá pagar a inscrición segundo as cuotas, os prazos e o procedemento establecidos no apartado correspondente desta circular.

Os traballos seleccionados publicaranse nun volume colectivo. Os textos definitivos deberán remitirse logo da celebración do Simposio no prazo e segundo as normas de edición que se colocarán en seleccgal.wordpress.com.

Inscricións

Unha vez recibida a aceptación do traballo proposto, a declaración de orixinalidade (disponíbel en seleccgal.wordpress.com), a ficha de inscrición (disponíbel en seleccgal.wordpress.com), xunto co xustificante bancario de pagamento da inscrición serán remitidas ao enderezo simposio.campo.cultural2015@gmail.com con data límite de 30 de xuño.

As cuotas de inscrición serán de 50 € para asistentes con comunicación e de 25 € para asistentes sen comunicación. As persoas que acreditaren a condición de estudantes terán un 50% de desconto neste importe.

Todos os pagamentos realizaranse entre os días 15 e 30 de xuño a través de transferencia bancaria á conta:

Banco: BSCH-Banco Santander

Code SWIFT: BSCHESMMXXX

N° de conta (IBAN):  ES 40 0049-2584-90-2214002210

Concepto: Simposio Estudos literarios e campo cultural galego

(Nº de rexistro 2015-RC009-1)

 

Comisión científica

Alejandro Alonso Nogueira (Brooklyn College, CUNY), Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela), Elias Torres Feijó (Universidade de Santiago de Compostela)

Comisión organizadora

Manuel Forcadela (Universidade de Vigo), Teresa López (Universidade da Coruña), Laurence Malingret (Universidade de Santiago de Compostela)

Ponencia por convite

Itamar Even-Zohar (Tel-Aviv University)