Cibercultura, linguaxes e medialidade nos ámbitos galego e lusófono

A coordinación da sección “Cibercultura, linguaxes e medialidade: hibridación e conflito nos espazos xeoculturais galego e lusófono” do 11º Congresso Alemão de Lusitanistas (Aachen/R.F.A., 16-19/09/2015) solicita o envío de propostas de relatorios (20 minutos). As propostas (cun máx. de 500… Máis informaciónCibercultura, linguaxes e medialidade nos ámbitos galego e lusófono