Cibercultura, linguaxes e medialidade nos ámbitos galego e lusófono

A coordinación da sección

“Cibercultura, linguaxes e medialidade:

hibridación e conflito nos espazos xeoculturais galego e lusófono”

do 11º Congresso Alemão de Lusitanistas (Aachen/R.F.A., 16-19/09/2015) solicita o envío de propostas de relatorios (20 minutos). As propostas (cun máx. de 500 palavras, 5 palabras-chave e relacionadas cunha das liñas temáticas da sección) deben ser enviadas até o día 30 de Abril de 2015.

Máis información en: http://www.lusitanistentag2015.rwth-aachen.de/pt/congresso/seccoes/seccao-12/