Estudar galego na Uvigo. Diferentes saídas e varios camiños

O pasado xoves 4 de febreiro tivo lugar a primeira xeira informativa organizada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina para coñecer as diferentes saídas que teñen os estudos de galego na Universidade de Vigo.

A xornada, organizada en resposta a unha demanda existente entre o alumnado, contou cunha ampla presenza de estudantes e axudou a resolver as dúbidas e inquedanzas ás que se enfrontan unha vez rematado o grao universitario.

Esta xeira celébrase no curso en que se cumpren 25 anos dos estudos de galego na Universidade de Vigo e nela participaron varios membros do profesorado e ex-alumnas e alumnos da Facultade de Filoloxía e Tradución. As súas intervencións amosaron a vitalidade destes estudos e ficou claro que o galego ten moitas e variadas saídas.

  • Continuar coa formación. Os estudos de mestrado na Universidade de Vigo

Alexandre Rodríguez , director do departamento, deu a benvida ao acto e comezou a xornada presentando o Mestrado Interuniversitario de Lingüística Aplicada (MILA). Na súa páxina web pódese consultar máis información sobre esta opción, que afonda en diferentes eidos da lingüística e permite escoller entre diferentes especialidades. Ademais, ao igual que o mestrado de profesorado, dá acceso aos estudos de doutoramento para aquelas persoas interesadas na carreira investigadora.

Para falarmos do mestrado de profesorado, contamos coa intervención Ana Fernández. Esta antiga alumna do Grao en Ciencias da Linguaxe explicou as características dunha titulación que pode estudarse na Universidade de Vigo e deu algúns consellos ao alumnado presente.

  • A investigación na universidade

Coa intervención de Antía Monteagudo, co-organizadora da actividade, puidemos coñecer como é o mundo da investigación en Galicia, como se pode acceder aos estudos de doutoramento e en que consisten. Actualmente, os programas de doutoramento que existen na Uvigo do ámbito filolóxico son o de Estudos Lingüísticos ou o programa interuniversitario de Estudos Literarios.

A docente e investigadora tamén proporcionou ao alumnado moita información das diferentes bolsas que poden solicitar para realizar estes estudos: as axudas FPU e FPI do Ministerio de Educación, as axudas de apoio á etapa predoutoral da Xunta de Galicia ou as axudas predoutorais da Universidade de Vigo.

  • A investigación en diferentes centros de Galicia

Alba Aguete, docente da facultade de Filoloxía e Tradución, falounos da súa experiencia como investigadora no Instituto da Lingua Galega. Achegou ademais información de diferentes bolsas de formación e de investigación tanto neste centro (ILG), como noutras entidades como o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, a Real Academia Galega ou outras universidades. Tamén na Deputación de Pontevedra ou no Parlamento de Galicia existen bolsas formativas relacionadas coa lingua galega.

  • A docencia

Outra porta importante que nos abren os estudos de galego é a docencia no ensino medio.  Andrea Castelo, que obtivo a súa praza no 2019, explicou ao alumnado como é todo o proceso das oposicións e cales son as probas que deben superar. Por outra banda, Alejandro Solla compartiu a súa experiencia como profesor substituto durante este curso.

  • Normalización Lingüística

Na xeira informativa participou Xurxo Martínez, técnico de normalización lingüística no Concello de Redondela. Falou da súa experiencia nesta área, do labor que fan dende o concello e de como podemos acceder a un posto de traballo deste tipo. Na web da Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) pódese atopar máis información sobre este eido. Outra opción pode ser o traballo de correción de textos. 

  • Mundo editorial

O mundo editorial tamén é unha saída interesante que nos proporcionan os estudos de galego. Vanesa Ferreira, ex-alumna e editora, foi quen puxo ao estudantado actual en contacto con este ámbito. É posible traballar na edición de libros de texto ou de libros literarios. 

Vanesa Ferreira compartiu asemade a súa experiencia como creadora e emprendedora no mundo cultural. Son moitas as posibilidades que se abren neste ámbito: creación literaria, xestión de eventos culturais, librarías, organización de obradoiros…

  • Co galego polo mundo

Por outra banda, falouse ao longo da xornada de diferentes posibilidades que nos permiten traballar ou continuar coa nosa formación fóra de Galicia. Un exemplo son os lectorados. Tamén existen diferentes bolsas de prácticas e formación no estranxeiro.

  • Outras

O abano de saídas é moi amplo, e pode abrirse máis aínda con todas as posibilidades que nos ofrece o campo das novas tecnoloxías e a linguaxe por exemplo, ben no mundo da investigación ou ben traballando en empresas tecnolóxicas. 

Nas seguintes presentacións elaboradas polas docentes Antía Monteagudo e Alba Aguete podes consultar máis polo miúdo a información que se proporcionou ao longo da xornada.