Mención Estudos Culturais

A Universidade de Vigo é a única universidade galega que ofrece unha mención de Estudos Culturais nun dos seus títulos (dentro do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios).

A mención Estudos Culturais obterase, tras completar os dous primeiros cursos comúns, combinando o

Comer viniloMódulo de Estudos Culturais

  1. Figuras conceptuais do pensamento contemporáneo (6 ECTS)
  2. Literatura e cultura popular (6 ECTS)
  3. Transferencia cultural e tradición clásica (6 ECTS)
  4. Literatura, imaxe e tecnoloxías (6 ECTS)
  5. Espectáculo teatral (6 ECTS)
  6. Feminismos (6 ECTS)
  7. Estudos transatlánticos (9 ECTS)

Xunto cun dos seguintes módulos: Literatura GalegaEstudos lusófonos ou Literatura Española.

A maiores, podes elixir no terceiro e cuarto ano 4 materias optativas (24 ECTS) entre todas as materias dos módulos restantes que se ofertan durante estes cursos.

O Traballo de fin de grao (6 ECTS) é unha materia obrigatoria do cuarto curso.