Conferencia de Xurxo Mariño: Desenvolvemento encefálico e cultura: condiciona a lingua a maneira de pensar?

Desenvolvemento encefálico e cultura Condiciona a lingua a maneira de pensar? Pode a lingua que se fala influír na forma de pensar?, teñen mentes distintas as persoas que falan idiomas distintos?, a mente dun galego funciona dunha forma diferente á dun chino? A relatividade… Máis informaciónConferencia de Xurxo Mariño: Desenvolvemento encefálico e cultura: condiciona a lingua a maneira de pensar?