Martin Codax en 55 idiomas – Armenio

I Ալիքներ՝ Վիգոյի ծովի, Տեսե՞լ եք իմ ընկերոջը։ Ա՜խ, Աստված, շո՞ւտ կգա։ Ալիքներ բորբոքված ծովի, Տեսե՞լ եք իմ սիրահարին։ Ա՜խ, Աստված, շո՞ւտ կգա։ Տեսե՞լ եք իմ ընկերոջը, Ում մասին ես հոգում եմ։ Ա՜խ, Աստված, շո՞ւտ կգա։ Տեսե՞լ եք իմ սիրահարին,… Máis informaciónMartin Codax en 55 idiomas – Armenio